νικόλας κωσταντίνου

ΚΟΝΤΣΕΡΤΑ

Ε. ΓΚΡΙΓΚ
Κοντσέρτο για Πιάνο σε Λα ελάσσονα, έργο 16
 
Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
Κοντσέρτο για Πιάνο
 
Γ. Σ. ΜΠΑΧ
Κοντσέρτο σε Ρε ελάσσονα, BWV 1052
 
Λ. Φ. ΜΠΕΤΟΒΕΝ
Κοντσέρτο για Πιάνο αρ. 1 σε Ντο μείζονα, έργο 15
Κοντσέρτο για Πιάνο αρ. 4 σε Σολ μείζονα, έργο 58
Κοντσέρτο για Πιάνο αρ. 5 σε Μι ύφεση μείζονα, έργο 73 «Αυτοκρατορικό»
Κοντσέρτο σε Ντο μείζονα για πιάνο [βιολί] και τσέλο, έργο 56
 
Γ. ΜΠΡΑΜΣ
Κοντσέρτο για Πιάνο σε Ρε ελάσσονα, έργο 15
Κοντσέρτο για Πιάνο σε Σι ύφεση μείζονα, έργο 83
 
Β. Α. ΜΟΤΣΑΡΤ
Κοντσέρτο για Πιάνο σε Ντο μείζονα, KV415
Κοντσέρτο για Πιάνο σε Σι ύφεση μείζονα, KV456
Κοντσέρτο για Πιάνο σε Φα μείζονα, KV459
Κοντσέρτο για Πιάνο σε Ρε ελάσσονα, KV466
Κοντσέρτο για Πιάνο σε Λα μείζονα, KV488
Κοντσέρτο για Πιάνο σε Ντο μείζονα, KV503
 
Σ. ΠΡΟΚΟΦΙΕΦ
Κοντσέρτο για Πιάνο αρ. 3 σε Ντο μείζονα, έργο 26
 
M. ΡΑΒΕΛ
Κοντσέρτο για Πιάνο σε Σολ μείζονα
 
Σ. ΡΑΧΜΑΝΙΝΟΦ
Κοντσέρτο για Πιάνο αρ. 1 σε Φα δίεση ελάσσονα, έργο 1
Κοντσέρτο για Πιάνο αρ. 2 σε Ντο ελάσσονα, έργο 18
 
Σ. ΣΑΒΒΑ
Μεσαιωνική Κύπρος, Κοντσέρτο για δέκα πιάνα και ορχήστρα
 
Κ. ΣΑΙΝ-ΣΑΝΣ
Κοντσέρτο για Πιάνο αρ. 2 σε Σολ ελάσσονα, έργο 22
 
ΦΡ. ΣΟΠΕΝ
Κοντσέρτο για Πιάνο αρ. 2 σε Φα ελάσσονα, έργο 21
 
Ρ. ΣΤΡΑΟΥΣ
Μπουρλέσκ, για πιάνο και ορχήστρα